Carribean Blue - Gui Machado

Carribean Blue - Gui Machado

11 notes, September 20, 2014

Wu-Tang Clan - Gui Machado

Wu-Tang Clan - Gui Machado

3 notes, September 18, 2014

French Montana - Gui Machado

French Montana - Gui Machado

4 notes, September 18, 2014

Dam-Funk - Gui Machado

Dam-Funk - Gui Machado

4 notes, September 17, 2014

Sharon - Gui Machado

Sharon - Gui Machado

3 notes, September 17, 2014

Miche - Gui Machado

Miche - Gui Machado

6 notes, September 15, 2014

Bruno - Gui Machado

Bruno - Gui Machado

1 note, September 13, 2014

Headquarters - Anita Goes

Headquarters - Anita Goes

3 notes, September 13, 2014

Fort Greene - Gui Machado

Fort Greene - Gui Machado

12 notes, September 12, 2014

Anita - Gui Machado

Anita - Gui Machado

7 notes, September 10, 2014

Surf NYC - Gui Machado

15 notes, September 9, 2014

Couple - Gui Machado

Couple - Gui Machado

7 notes, September 8, 2014

Home - Gui Machado

Home - Gui Machado

3 notes, September 4, 2014

Onda - Gui Machado

Onda - Gui Machado

31 notes, September 2, 2014

Anita - Gui Machado

Anita - Gui Machado

10 notes, August 31, 2014